Lichtfront 2014

Het lichtfront: het grootste vuurkunstwerk ooit in België over een afstand van 84km, voor een groot stuk van de hand van de Vuurmeesters.
Een monumentaal meesterwerk.

De 10 hoofdvuurplaatsen waren : 

- Nieuwpoort: staketsel
- Nieuwpoort: Havengeul en Sluizencomplex
- Diksmuide : IJzertoren
- Houthulst, Lo-Reningen: Drie Grachten
- Langemark: Deutscher Soldatenfriedhof
- Zonnebeke : Tyne Cot Cemetery
- Ieper : Hill 60
- Heuvelland : Pool of Peace
- Mesen: kerstbestand
- Ploegsteert : Memorial to the Missing

Nieuwpoort : Staketsel - Het begin van het einde

Op het Staketsel van Nieuwpoort, in de zee, hebben de eerste 50 fakkeldragers uit evenveel landen hun fakkel aangestoken aan een vuurmast en namen hun plaatsen in aan het begin van de frontlinie.
Daarmee gaven ze het sein tot het begin van het Lichtfront.

Nieuwpoort : Havengeul en Sluizencomplex - Stromend water, zinderend vuur

De golfbeweging van het vuur werd hier gebruikt als een metafoor voor de kracht van het inlands stromende  water.
Een aantal vuureffecten volgden elkaar op in een traject rond de sluizen van Veurne-Ambacht.
Het openen van de sluispoort werd geaccentueerd door een twintigtal vuurmeesters, voorbij de sluis werd het inlands stromend water verbeeld door vlammenwerpers.

Diksmuide : Ijzertoren - verb(r)an(d) de oorlog, heel de aarde

Twee houten sculpturen van 5 meter  hoog werden aangestoken als commemoratie aan de waanzin.
Bij de bouw van deze sculpturen werd vertrokken vanuit een brainstorm met plaatselijke kunstenaars, waarin het oorlogsgeweld van toen wordt omgezet naar een constructivisme en positivisme van nu.
Het bouwen van de sculpturen gebeurde met afvalhout en recyclagemateriaal door de lokale handen van het VTI en met de hulp van kunstenaar Patrick Steen uit Diksmuide.

Houthulst , Lo-reningen: Drie Grachten - Vuuroffer

Als eerbetoon aan de onbekende Zouaaf bouwden we een drie meter hoge brandende reus. Deze stapte, begeleid door Vuurmeesters, over de brug.
Hiermee eerden en gedachten wij alle levens die opgeofferd werden in de hoop op een betere wereld.

Klik hier voor beelden van de brandende reus.

Langemark : Deutscher soldatenfriedhof - Dwaallichten

Met optische illusies en dwaallichten namen we de bezoekers mee in het kunstwerk, waarmee we wilden benadrukken dat in een oorlog niemand toeschouwer is, maar dat ze iedereen treft.
Bovendien herdachten we de Duitse soldaten/studenten die er begraven liggen. Zo plaatsten we ondermeer een aantal spionspiegels in twee geometrische patronen waarin het licht oneindig weerkaatst werd en waardoor we een compleet illusoire begraafplaats concipieerden in vuur.

Zonnebeke : Tyne Cot Cemetery - Reflecties

Het uitlichten van Tyne Cot met bijna 12.000 candlebags zorgde voor een serene sobere stilstand op de vuurlinie.
De lucht boven Zonnebeke kwam even helemaal tot stilstand onder het oog van dit fenomenale kunstwerk.

Ieper: Hill 60, Verschroeiende vernietiging zonder onderscheid

In de weide voor Hill 60 stond een compositie van vijftig brandende boomstammen van diverse hoogtes opgesteld.
Tien dansers voerden er een choreografie uit en tussen de brandende bomen baanden twee brandende paarden met brandende ruiters in draf zich een weg doorheen dit landschap, als herinnering aan de totaalvernietiging die oorlog met zich meebrengt voor mens, dier en natuur.

Heuvelland : Pool of peace - Baken van vrede

De donkere en diepe kratervijver van de Pool of Peace werd over een paar uur feëriek uitgelicht met een groot aantal brandende bloemen, als dank aan de natuur, die alle oorlogswonden heelt.

Mesen : Kerstbestand - Spelend vuur

Tien vuur-perpetuüm mobile’s maakten een draaiende, op en neer gaande beweging. Rond deze installaties bewogen twintig mensen die zich vermengen op het moment dat de installaties uitdoofden.
Na een korte “ontmoeting” verlieten zij opnieuw het veld en begonnen de perpetuum mobile’s opnieuw te draaien.
Hiermee stelden wij het ononderbroken oorlogsgeweld voor dat op dat ene moment tot een vriendschappelijk stilstand kwam tijdens het "Kerstbestand" om daarna opnieuw in alle hevigheid los te barsten.

Ploegsteert : Memorial to the Missing - De eeuwige hartslag van de “missing soldier”

Binnenin dit indrukwekkende memorial staken de Koning, de Koningin en Prinses Elisabeth, in het bijzijn van een groot aantal kinderen, een kaars aan.
Bovendien las Prinses Elisabeth bijzondere woorden voor in de drie landstalen.
De meer dan duizend graven van de nabijgelegen begraafplaatsen werden eveneens met candle bags uitgelicht.
Klik hier voor beelden van deze plechtigheid.


De Vuurmeesters vzw
De Vuurmeesters
Varingsstraat 76
9090 Melle, België
Tel: (+32) 0486/898 277
Onze privacyvoorwaarden